پرس هیدرولیک عدل بندی                                   دانلود کاتالوگ

Model No : HP-30T, HP-60T

Hydraulic Baling Press

مزیت های اصلی

سیستم هیدرولیک یکپارچه                 

شیرهای حفاظتی فشار                      

شیر کنترل و نمایشگر فشار روغن       

قطع کن اظطراری                           

مشخصات اصلی

Model
HP-30T
HP-60T

》قدرت پرس

30 تن

60 تن


》موتور اصلی
AC 5 HP X 6P
AC 7.5 HP X 6P

》قطر سیلندر هیدرولیک

Ø150 میلیمتر

Ø180 میلیمتر


》کورس سیلندر هیدرولیک

1100 میلیمتر


》ارتفاع بازشو

1300 میلیمتر


》سرعت حرکت
Down:1200 / up: 1200 mm / Pressing: 6000

》اندازه میز